Sopimuslisenssi

Sopimuslisenssi on teosten (massa)käyttäjän ja tekijänoikeusjärjestön (esim. Kopiosto) välinen sopimus, joka määrittää teosten luvallisen käyttämisen ja siitä maksettavan korvauksen. Sopimus koskee myös niitä tekijöitä, joita järjestö ei edusta. Opetushallitus tekee koulujen puolesta valtakunnalliset sopimukset järjestöjen kanssa.

Aiemmin sopimuslisenssijärjestelyä pidettiin tekijänoikeuden rajoituksena, mutta nykyään sopimuslisenssijärjestely katsotaan pikemminkin tekijänoikeuden kollektiiviseksi hallintamuodoksi.

Opetushallituksen hankkimat luvat koskevat

  • julkaistujen painotuotteiden sekä digitaalisten aineistojen tulostamista ja kopioimista (kopiointilupa) 
  • televisio- ja radio-ohjelmien nauhoitusta