Mitä ovat opetuksen sopimuslisenssit?

Sopimuslisenssi on käyttäjän sekä tekijänoikeusjärjestöjen neuvottelema laajennettu käyttölupa, jonka avulla saadaan opetukseen käyttöoikeuksia laajalta tekijäjoukolta yhdellä kollektiivisopimuksella. Sopimusten perusta löytyy tekijänoikeuslaista.

Käytännössä tekijänoikeuksia hallitseva järjestö (esim. Teosto tai Kopiosto) sopii edustamiensa tekijöiden kanssa laajamittaisesti teosten käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta. Sopimus sitoo kaikkia tahoja, eli myös niitä, joita järjestöt eivät edusta. Tekijöillä on kuitenkin oikeus erikseen kieltää sopimuslisenssin mukainen käyttö.

Opetushallitus on hankkinut kopiointiluvat esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen, maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta saavien musiikkioppilaitosten opetustoimintaan. Lisäksi Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ovat hankkineet keskitetysti kaikille yliopistoille ja korkeakouluille kopiointiluvat. Muut oppilaitokset voivat hankkia luvat itse. Oppilaitosten käytössä ovat kopiointilupa, TV- ja radio-ohjelmien tallennus- ja esityslupa.

Linkkien kautta pääset tutustumaan kouluille tarkoitettuihin lupiin. Koulussa voidaan hyödyntää tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja lupaehtojen mukaisesti.