Kuntalupa ja lupa äänitteiden kopiointiin

Oppilaitoksille hankitut sopimuslisenssit eivät kata kaikkea opetuksessa tarvittavaa materiaalin käyttöä. Niinpä tekijänoikeuksia hallinnoivat järjestöt tarjoavat oppilaitoksille ja kunnille erikseen ostettavia kollektiivilupia, jotka helpottavat tekijänoikeusmateriaalin käyttöä.

Musiikin esittämisen kuntalupa

Yksi yleisimmistä luvista on kuntien vuosilupa musiikin esittämiseen. Kouluissahan ei tarvitse normaalisti välittää musiikin esittämisluvista, sillä tekijänoikeuslaissa on säädetty erityinen poikkeus, jonka mukaan julkaistua musiikkia saadaan esittää opetuksen yhteydessä.

Lupa ei kuitenkaan koske esimerkiksi koulun joulujuhlaa tai muita koulun järjestämiä tapahtumia, sillä näitä ei lasketa opetustapahtumiksi. Tällöin tarvitaan kuntalupa, joka kattaa musiikin esittämisen ja tallentamisen muun muassa kunnan järjestämissä maksullisissa ja maksuttomissa konserteissa, joihin esimerkiksi koulun joulujuhlat lasketaan.

Kuntalupa ei kuitenkaan kata musiikkioppilaitosten konsertteja tai tilaisuuksia, joissa tapahtuma järjestetään yhteistyössä kunnan ulkopuolisen tahon kanssa.

Äänitteiden kopiointi

Musiikintunnilla voi vapaasti esittää musiikkia, ja oppilaiden esitykset voidaan tilapäisesti tallentaakin esimerkiksi arviointia varten. Samoin juhlissa esitettävän musiikin tallentaminen on mahdollista edellä esitellyn kuntaluvan perusteella. Koulut voivat kuitenkin tarvita musiikin tallentamista esimerkiksi taustamusiikiksi koulun tilaisuuksiin tai oppilaiden tekemiin harjoitustöihin. Tällainen kopiointi ei ole mahdollista ilman erillistä lupaa. Äänitteiden kopiointiluvan myöntää musiikkiluvat.fi.