Kopiointilupa

Kopiointilupa on Kopioston oppilaitoksille tarjoama lupa, jonka nojalla opettajat ja oppilaat voivat sekä skannata aineistoa että kopioida sitä painetuista lähteistä tai avoimilta verkkosivuilta. Opetushallitus on hankkinut keskitetysti kopiointiluvat kaikille peruskouluille ja lukioille, maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta saaville musiikkioppilaitoksille. 

Suomen yliopistot UNIFI ry ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ovat neuvotelleet Kopioston kanssa kaikille ylipiostoille ja ammattikorkeakouluille keskitetysti kopiointiluvat.

Muiden oppilaitosten ja koulutustenjärjestäjien tulee hankkia kopiointiluvat itse Kopiostolta.