Verkkoympäristöt

Tekijänoikeuslaki on teknologianeutraali, eli tekijänoikeus kattaa teoksen valmistamisen kaikki valmistustavat ja menetelmät. Siten myös digitaalisessa muodossa olevaan teokseen kohdistuu tekijänoikeus aivan samoin kuin esimerkiksi kirjaan, veistokseen tai tauluun.

Verkkoympäristöjä on monenlaisia. On kaikille avoin internet, mutta toisaalta monilla yhteisöillä on käytössä omat sisäiset verkot. Oppilaitoksissa hyödynnetään molempia näistä ympäristöistä. Teeman ”Verkkoympäristö” alla käsitellään yksityiskohtaisesti digiympäristöihin ja niissä tarjottuihin palveluihin liittyviä ongelmia.

Erityisen tarkastelun alla ovat koulun nettisivut ja oppilaiden koulussa tekemät kotisivut. Nettisivujen kohdalla kysymykset koskevat usein hieman tekijänoikeudesta erillisiä alueita, eli yksityisyyden suojaa ja palveluntarjoajan vastuuta.

Oppilaitoksissa hyödynnetään usein myös Moodlea, Blackboardia tai muuta ohjelmistoa. Verkkoympäristöihin tuodaan paljon omia aineistoja, mutta myös muiden tekemiä materiaaleja. Teeman alla annetaan ohjeet myös siihen, kuinka koulun suljetuissa verkoissa toimitaan lainsäädännön mukaisesti.

Suuri osa opetuksessa hyödynnettävästä verkkomateriaalista tulee kuitenkin oppilaitosten ulkopuolelta, kuten Wikipediasta ja Youtubesta. Näiden palveluiden käyttäminen on opetuksessakin usein houkuttelevaa, mutta käyttöehdot eivät kuitenkaan aina salli opetuskäyttöä. Tähänkin ongelmaan pureudutaan yksityiskohtaisesti tässä teemaosiossa.

Sisällöistä poimittua

Voiko luokalle heijastaa nettisivut, joilla on kuvia taideteoksista?
Voiko opettaja sisällyttää opetukseen taidemuseoiden nettisivuilla olevia kuvia taideteoksista?
Saanko tehdä linkkejä digitaaliseen aineistoon?
Linkittämistä voidaan pitää tekijänoikeudellisesti sallittuna, jos linkitys tapahtuu siten, että käyttäjä huomaa selkeästi siirtymisen toiseen aineistoon.
Onko internetin sisältö julkaistua vai julkistettua?
Miten suhtaudutaan verkkosisällön esittämiseen? Onko internetin sisältö julkaistua vai julkistettua?
Voiko verkkokurssiin ottaa kuvamateriaalia netistä?
Olen laatimassa muutamalle kymmenelle henkilölle tarkoitettua verkkokurssia, johon tarvitsen kuvamateriaalia.