Tekijänoikeus internetsivuihin

Rikoskomisario A pyysi tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa asiassa, joka liittyy X Oy:n tekemään tutkintapyyntöön. X Oy:n mukaan toinen yritys Y Oy on kopioinut X Oy:n jääkiekkovalmentajille suunnatut internetsivut.

Rikoskomisario esitti 15.6.2010 tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset:

  1. Täyttääkö X Oy:n internetsivut teokselle asetetut vaatimukset?
  2. Täyttääkö Y Oy:n internetsivut teokselle asetetut vaatimukset?
  3. Ovatko X Oy:n ja Y Oy:n internetsivut toisistaan poikkeavia ja itsenäisiä teoksia?
  4. Vai ovatko X Oy:n ja Y Oy:n internetsivut niin samanlaisia, että kyseessä voitaisiin katsoa olevan samanlaiset teokset, joihin vain yhdellä asianosaisella on tekijänoikeus?

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että ollakseen tekijänoikeudella suojattu, aineiston on ylitettävä teoskynnys. Tekijänoikeusneuvosto katsoi kokonaisarvion perusteella, että sivulla olevat tavanomaiset elementit on yhdistelty tavanomaisella tavalla. Sivuston muodostama kokonaisuus ei siten ole tekijänoikeuslain vaatimalla tavalla itsenäinen ja omaperäinen.  Kuitenkin sivusto saattaa sisältää yksittäisiä elementtejä, jotka ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja. (Kysymys 1 ja 2)

Internetsivuja ei voida pitää tekijänoikeuslain tarkoittamana teoksena, joten niitä voi käyttää tekijänoikeuden estämättä. Molemmilla sivustoilla olevien valokuvien osalta tekijänoikeusneuvosto totesi, että valokuvat eivät ole samoja, joten oikeutta valokuviin ei ole loukattu. Mikäli yritysten internetsivustoilla esiintyy elementtejä, jotka ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja, näiden elementtien käyttäminen edellyttää oikeudenhaltijan suostumusta. Ideat, aiheet ja tiedot eivät ole tekijänoikeudella suojattuja. Näin ollen tekijänoikeuslaki ei estä luomasta jääkiekkovalmentajille suunnattua internetsivustoa ilman aiemmin luodun sivuston tekijän lupaa. (Kysymys 3 ja 4)