Saanko tehdä linkkejä digitaaliseen aineistoon?

Kysymys: 
Saanko tehdä linkkejä digitaalisessa muodossa olevaan aineistoon?


Vastaus: 
Linkittämisessä on kysymys siitä, että linkkiä klikkaamalla siirrytään suoraan toiselle internetsivulle. Linkittämisestä ei ole nimenomaista lainsäännöstä, joten tekijänoikeudellisen luonteen määrittäminen jää oikeuskäytännön varaan. Lähtökohtaisesti linkittämistä muihin digitaalisiin aineistoihin voidaan pitää tekijänoikeudellisesti sallittuna, jos linkitys tapahtuu siten, että käyttäjä huomaa selkeästi siirtymisen toiseen aineistoon ja linkittäminen on tehty hyvän tavan mukaisesti. Linkitetyn materiaalin tulee olla internetissä oikeudenhaltijan suostumuksella, eli lähteen pitää olla laillinen. Linkittämisellä ei saa ohittaa teknisiä suojauksia, kuten salasanoja. Linkitetyn materiaalin tulisi siis olla kaikkien internetin käyttäjien saatavilla.