Valokuvan käyttäminen internetissä

N.N. pyysi tekijänoikeusneuvostolta 19.4.2002 lausuntoa valokuvan käyttämisestä maalausliike A Oy:n www-sivuilla. Lausuntopyynnön mukaan maalausliikkeen Internet-sivuilla on Yrityshistoria-sivuilla valokuva, jossa N.N. on kuvattu isänsä kanssa pakettiauton vierellä. Valokuvan ottaja ei ollut tiedossa. Kuvan omistajasta ei ollut www-sivuilla muuta tietoa kuin että se on ollut perhealbumi käytössä. Kuvan luonne yrityksen sivuilla on kaupallinen ja mainoksellinen. Kuvaa ei ollut aikaisemmin julkaistu.

N.N. kysyi tekijänoikeusneuvostolta:

  1. Onko tässä tapauksessa kuvan esillä pitäminen yrityksen Internet-sivuilla kuvan julkista esittämistä?
  2. Onko N.N.:llä oikeus kieltää kuvan julkinen esittäminen?
  3. Mitä keinoja N.N.:llä on kuvan saamiseksi pois Internet-sivuilta, mikäli neuvotteluilla ei voida asiaan vaikuttaa?

Tekijänoikeusneuvosto vastasi yhteisesti kysymyksiin 1 ja 2. Tekijänoikeusneuvoston mukaan lausuntopyynnössä tarkoitettu valokuva saa suojaa tekijänoikeuslain valokuvaajan oikeutta koskevan säännöksen nojalla. Valokuvaajalla on yksinomainen oikeus määrätä valokuvasta, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona valokuva on otettu. Lausuntopyynnössä tarkoitettu valokuva on valmistettu 1963 tai 1964, joten valokuvan suoja-aika oli edelleen voimassa. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että kappaleen valmistamista suojatusta valokuvasta on esimerkiksi valokuvan tallentaminen jonnekin Internet-palvelimelle. Tämä toimi edellyttää valokuvaajan lupaa. Valokuvan ottaneen henkilön nimi ei käynyt ilmi tekijänoikeusneuvostolle esitetystä materiaalista. Tekijänoikeusneuvosto ei siten voinut ottaa kantaa siihen, kenelle oikeus kuuluu. Valokuvassa esiintyvillä henkilöillä ei ole oikeutta määrätä valokuvan kappaleiden valmistamisesta ja esimerkiksi valokuvan tallentamisesta jollekin Internet-palvelimelle.

Tekijänoikeusneuvosto ei voinut toimivaltansa puitteissa vastata hakijan kysymykseen numero 3.