Multimedian lainaaminen

S ry pyysi 15.1.2001 tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa multimedian lainaamisesta. S ry kysyi edellyttääkö tallenteiden lainaaminen tekijän tai tekijänoikeudenhaltijan suostumusta ja jos edellyttää, niin millä perusteella. S ry:n tarkoittamat tallenteet sisälsivät elokuvaa, liikkuvaa kuvaa, karttoja, ääntä, tekstiä, valokuvia ja tietokoneohjelmia.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, ettei kumpikaan hakijan tarkoittama CD-ROM -tallenne ollut ohjelmistotuote, vaan ne olivat multimediatuotteita. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että multimediaa voidaan pitää useana erilaisena teoksena. Teostyypin valinnasta riippuu, mitä säännöksiä multimediatallenteeseen sovelletaan. Teostyypin valinta vaikuttaa myös tekijänoikeuden raukeamiseen.

Yhdistelmäteoksessa kullakin teoksen tekijöistä on tekijänoikeus omaan osuuteensa. Tallenteita voidaan pitää myös kokoomateoksena. Silloin tekijänoikeus kuuluisi CD-ROM – tallenteen kokoajalle. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kaikki CD-ROM – tallenteiden sisältämien teosten tekijänoikeudet raukeavat, kun tallenne on tekijän tai tekijänoikeuden haltijan suostumuksella myyty tai luovutettu. Tällaisten tallenteiden lainaaminen ei siten edellytä tekijän tai tekijänoikeudenhaltijan lupaa.