Esitykset

Monen koulun perinteisiin kuuluvat joulujuhlat, kevätjuhlat ja monet erilaiset konsertit. Oppilaat ja henkilökunta esittävät näissä tilaisuuksissa paljon erilaisia teoksia. Teemasivulla ”Esitykset” käsitellään muun muassa oppituntien ulkopuolella pidettäviä tilaisuuksia, ja niihin liittyviä erityiskysymyksiä. Konsertit ja erilaiset juhlat eivät rinnastu tekijänoikeudellisesti opetustoimintaan, joten niissä tapahtuvaan esittämiseen tarvitaan lupia. Kun tilaisuus järjestetään ulkopuolisen kumppanin kanssa, siihen hankitaan luvat erikseen.

Toisaalta oppilaat esittävät oppitunneilla paljon omia teoksiaan ja myös muiden tekemiä töitä. Opetuksen yhteydessä saa esittää erilaisia teoksia, mutta saako oppilaan esityksen esimerkiksi nauhoittaa arviointia varten?

Teemaosiossa ”Esitykset” on puntaroitu kattavasti niin koulun järjestämiä tilaisuuksia kuin oppitunneilla tapahtuvia esityksiäkin.

Sisällöistä poimittua

Teoksen esittäminen opetuksessa
Julkaistun teoksen saa esittää julkisesti opetuksen yhteydessä.
Opetuksen havainnollistaminen
Rajatuissa tilanteissa julkaistua teosta voidaan käyttää opetustoiminnassa ilman käyttölupaa opetuksen havainnollistamiseksi.
Mitä teoksia voin esittää/kopioida kotona tapahtuvassa opetuksessa?
Mikäli kotiopetus ei ole ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, materiaalin esittäminen on tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuden ulkopuolella.
Mitä erityisoikeuksia liittyy vammaisille suunnattuun opetukseen?
Tekijänoikeuslaissa on huomioitu erikseen teosten saattaminen vammaisten käytettäväksi.