Luentoesitys virkasuhteessa ja tekijänoikeus

Luentoesitys on yleensä teos ja siihen soveltuu TekijäL 14 § 2 momentin rajoitussäännös teoksen tilapäisestä käytöstä myös silloin, kun on kyse korkeakouluopetuksesta. 14 § 2 momentti mahdollistaa vain kappaleen valmistuksen tilapäisesti, ei yleisölle välittämistä eikä pysyvää tallentamista ilman luennoitsijan lupaa.