Mitä teoksia voin esittää/kopioida kotona tapahtuvassa opetuksessa?

Kysymys:

Mitä materiaalia voin esittää/kopioida kotiopetuksessa?

 
Vastaus: 

Oppilaan kotona tapahtuva opetus, jossa oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan kotiopetuksessa huoltajansa tai kotona käyvän opettajan avulla, on yksityistä opetusta. Mikäli kotiopetus ei ole ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, niin tilaisuudessa tapahtuva materiaalin esittäminen on tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuden ulkopuolella. Opettajilla on tällöin oikeus esittää vapaasti erilaisia materiaaleja - mukaan lukien elokuva- ja näytelmäteoksia.

Valmistaminen yksityiskäyttöön tekijänoikeuslain 12 §:n nojalla ei tule kuitenkaan tällaisissa tapauksissa kysymykseen, sillä yksityiskäyttöön valmistamisen tulee tapahtua puhtaasti henkilökohtaisiin tarpeisiin. 

Mikäli opetus tapahtuu taas ansiotarkoituksessa, opetukseen sovellettavat tekijänoikeuslain poikkeukset eivät tule lainkaan käyttöön. Tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin käyttäminen ansiotarkoituksessa tapahtuvassa yksityisopetuksesta edellyttää erillistä lupaa.