Oppilaiden esitysten nauhoittaminen

Oppitunteihin kuuluu paljon erilaisia esityksiä: laulamista, ääneen lukemista ja näytelmien esittämistä. Teknologia on jo pitkään mahdollistanut esitysten tallentamisen ja sitä on hyödynnetty kouluissakin. Esityksen tallentaminen on kappaleen valmistamista teoksesta, ja se kuuluu tekijän yksinoikeuteen. Laissa on huomioitu opetuksen tarve, sillä tekijänoikeutta on tämän osalta rajoitettu: oppilaan tai opettajan esityksen saa kuvata opetustoiminnassa tilapäisesti käytettäväksi.

Poikkeus soveltuu hyvin musiikkitunnille, kielistudioon ja puheviestintään, joissa tallentamisen tarkoitus on todeta, miten esitys tai lausuminen on mennyt. Poikkeus ei kuitenkaan mahdollista esitysten tallentamista pidempiaikaiseen käyttöön, vaan tallennetta saa käyttää ainoastaan sen aikaa, mitä kyseessä oleva opetustilanne vaatii (esimerkiksi lauluesityksen tallentaminen arviointia varten). Tallennetta ei saa esimerkiksi esittää toiselle opetusryhmälle tai välittää verkkopohjaisen oppimisalustan kautta. Myöskään oppitunnin ulkopuolella tehdyn esityksen tallentaminen ei kuulu poikkeuksen piiriin, vaan oikeutus tarvitaan muualta (esimerkiksi musiikin osalta Teoston kuntasopimus sallii koulun juhliin kuuluvien esitysten tallentamisen).

Tekijänoikeuslaki suojaa teoksen tekijän lisäksi myös teoksen esittäjää. Periaatteessa oppilaalla on siis oikeus kieltää esityksensä tallentaminen. Ei ole kuitenkaan estettä sille, että kurssin opetussuunnitelmaan sisällytetään oppilaan esitysten tallentaminen ja niiden arviointi.