Voiko oppilaan esitelmän videoida?

Kysymys:
Voinko videoida tunnilla esitettävän oppilaan esitelmän ja näyttää videon seuraavalla oppitunnilla?

 

Vastaus:

Tekijänoikeuslaki soveltuu teoskynnyksen ylittävään teokseen. Esitelmä voi olla tekijänoikeuslain tarkoittama teos, kun se on riittävän itsenäinen ja omaperäinen, eli esimerkiksi toinen samaan työhön ryhtyvä ei olisi päätynyt samaan lopputulokseen. Tekijällä on yksinoikeus teokseensa, tässä tapauksessa oppilaalla esitykseensä. Lähtökohtaisesti esityksen tallentamiseen tarvitaan aina tekijän ja esittäjän lupa. Mikäli kysymyksessä on alaikäinen oppilas, tarvitaan myös hänen huoltajansa suostumus.

Tekijänoikeuslain 14 § 2 momentti sisältää poikkeuksen yksinoikeuteen. (Ks. laajemmin Mitkä ovat tekijänoikeuteen opetuksessa kohdistuvat rajoitukset?) Opettajan tai oppilaan esittämästä julkaistusta teoksesta saa opetustoiminnassa valmistaa kappaleita tilapäisesti käytettäväksi. Oppilaan esityksen tallentaminen on siis sallittua edellytysten täyttyessä. Ks. Oppilaiden esitysten nauhoittaminen.

Oppitunnilla esitettyä teosta pidetään poikkeuksen tarkoittamassa mielessä julkistettuna teoksena. Tallennetta saa käyttää vain ja ainoastaan opetustoimintaan liittyviin tarkoituksiin eli esimerkiksi opetustilanteen havainnollistamiseen tai oppilaan suoritusten arviointiin. Tallentamisen tilapäisyys tarkoittaa sitä, että tallennetta saa käyttää sen aikaa, mitä kyseinen opetustilanne vaatii. Käytännössä tallenne olisi hävitettävä oppitunnin päättyessä, mutta mikäli opetustilanne vaatii, tallennetta voidaan tietyissä tapauksissa käyttää saman ryhmän seuraavalla oppitunnilla. Tallenteen käyttäminen myöhemmin toisen opetusryhmän tunnilla ei ole sallittua.