Teoksen esittäminen opetuksessa

Julkaistun teoksen saa esittää julkisesti opetuksen yhteydessä. Tämä vapaa esittämisoikeus eli ns. opetuspoikkeus on säädetty tekijänoikeuslain 21 §:ssä. Esittämisellä tarkoitetaan sitä, että teos esitetään läsnä olevalle yleisölle. Tätä on esimerkiksi soittaminen ja laulaminen musiikin tunnilla. 

Säännöksessä edellytetään, että esitettävän teoksen tulee olla julkaistu. Julkaistulla teoksella tarkoitetaan sellaisia teoksia, jotka on tekijän suostumuksella levitetty yleisölle. Opettaja voi esimerkiksi lukea kirjaa luokassa, mutta ei oppilaan kouluainetta ilman lupaa. 

Opetuspoikkeus koskee kaikkia muita teoslajeja, paitsi näytelmä- ja elokuvateoksia. Näiden esittämiseen tarvitaan erillinen lupa.

Opetuspoikkeusta sovelletaan vain ei-kaupalliseen opetukseen. Säännös koskee nimenomaan vain opetusta. Oppilaitoksen järjestämä muu toiminta, kuten erilaiset juhlat tai konsertit, ei kuulu säännöksen soveltamisalaan. Kunnat ovat kuitenkin voineet hankkia tällaisia tilaisuuksia koskevan kuntaluvan