Onko internetin sisältö julkaistua vai julkistettua?

Kysymys: 

Miten suhtaudutaan verkkosisällön esittämiseen? Onko internetin sisältö julkaistua vai julkistettua?

 

Vastaus: 

Internetiä voi selata ja verkkosisältöjä näyttää oppitunneilla esimerkiksi videotykin avulla, kunhan materiaalit näytetään suoraan nettisivuilta eikä esitettyä materiaalia tallenneta myöhempää käyttöä varten. Tämä ei kuitenkaan koske näytelmä- ja elokuvateoksia, joiden esittämiseen opetustilanteissa tarvitaan lupa. Jos lupaa ei ole lainkaan tarjolla tai se on vaikeasti saatavilla ja sen käyttö on tarpeen opetuksen havainnollistamiseksi, tekijänoikeuslaki kuitenkin sallii julkaistun teoksen käyttämisen opetuksessa ilman käyttölupaa. Ks. opetuksen havainnollistaminen.

Se onko internetin sisältö julkistettua vai julkaistua, ei ole aina selvää. Teos on julkistettu silloin kun se on saatettu yleisön saataville. Teos tulee julkaistuksi vain kun sen kappaleita on tekijän suostumuksella saatettu kauppaan tai muutoin levitetty yleisön keskuuteen esimerkiksi lainattavaksi tai vuokrattavaksi.

Aineiston saattamista yleisön saataviin internetin välityksellä ei laissa pidetä teoskappaleiden levittämisenä vaan yleisölle välittämisenä. Tekijänoikeudellinen levittämisoikeus koskee vain konkreettisia, fyysisiä teoskappaleita, kuten painettua kirjaa. Jos teos tallennetaan verkkoon siten, että yleisön saatavissa ja katseltavissa, se tulee julkistetuksi, mutta ei julkaistuksi. Epäselvää on, milloin teos voi internetissä tulla julkaistuksi.

On katsottu, että silloin, jos teoksen tekijä välittää teoksen sähköisessä muodossa ostettavaksi käyttäjälle siinä tarkoituksessa, että käyttäjä voi valmistaa teoksesta esimerkiksi tulosteen tai muun levityskelpoisen kappaleen, teos katsotaan julkaistuksi. Jos taas aineiston käyttäminen on sallittu vain digitaalisessa muodossa niin, että käyttäjä ei voi tallentaa tai tulostaa teoskappaletta itselleen, kuten esimerkiksi suoratoistapalveluissa, ei teoksen voida katsoa tulevan julkaistuksi.