Kopioston kopiointilupa

On olemassa erilaisia käyttölupia helpottamaan tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin käyttöä opetuksessa. Opetushallitus on hankkinut tekijänoikeusjärjestö Kopiostolta keskitetysti luvat varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukioille, ammatillisten oppilaitosten maksuttomaan perusopetukseen sekä valtionosuutta saaville taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille. Kaikki Suomen korkeakoulut ovat sopineet kopiointiluvasta Kopioston kanssa. Muut oppilaitokset ja koulutuksenjärjestäjät hankkivat kopiointiluvat suoraan Kopiostosta. 

Kopiointiluvalla saa

 • valokopioida ja skannata otteita ja artikkeleita painetuista julkaisuista, kuten kirjoista ja lehdistä
 • kopioida ja tulostaa otteita ja artikkeleita digitaalisista julkaisuista
 • tallentaa ja tulostaa kuva- ja tekstiaineistoja internetistä sekä
 • välittää kopioita digitaalisesti suljetussa oppimisympäristössä tai kurssialustalla siten, että ne ovat sen opetusryhmän saatavilla, jolle ne on tarkoitettu.

Teoksia saa kopioida opetus- ja oppimateriaalin täydentämiseksi sekä osaksi opettajan itse laatimaa opetusmateriaalia ja opiskelijoiden tekemiä harjoitustöitä.

Kopioita saa tehdä luvan sallimissa rajoissa sekä kotimaisista että ulkomaisista julkaisuista, internetissä oikeudenhaltijan suostumuksella olevista kuva- ja tekstiaineistoista ja e-kirjoista tai maksumuurin takana olevasta tai muusta digitaalisesta julkaisusta, johon oppilaitoksella on sopimukseen tai tilaukseen perustuva pääsy. Lupa koskee kopiointia ja kopioiden käyttöä, joka tapahtuu opettajan toimesta, johdolla tai aloitteesta.

Kopiointiluvalla ei saa kopioida

 • työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja
 • kustantajan digitaalisia oppimateriaaleja,
 • digitaalisia nuottijulkaisuja,  
 • digitaalisia standardeja, 
 • teoksia digitaalisista palveluista, joita koskee oma sopimus tai lisenssi, kuten esimerkiksi SFS Online -palvelu tai RT-kortisto, 
 • yksityishenkilöiden tekemiä teoksia, joita nämä jakavat sosiaalisessa mediassa, keskustelupalstoilla, blogeissa tai kuvanjakopalveluissa tai  
 • teoksia tai julkaisuja, joiden kopioinnin ja käytön Kopioston luvalla oikeudenhaltija on kieltänyt. Katso lista: www.kopiosto.fi/kieltolista.  


Kopiointilupa ei koske

 • audiovisuaalisia teoksia, kuten videoita, 
 • ainoastaan musiikkia sisältäviä tallenteita,
 • tietokoneohjelmia, -pelejä tai tietokantoja,
 • teoksia, joiden kopiointi- ja käyttöoikeus perustuu CC- (Creative Commons) tai muuhun vastaavaan avoimeen lisenssiin tai käyttöoikeuteen,

koska näitä teoksia koskevat omat lisenssi- tai käyttöoikeudet, joiden mukaisesti niitä saa käyttää opetuksessa.
 

Sallitut määrät

Samasta julkaisusta saa kopioida enintään 20 %, kuitenkin korkeintaan 20 sivua.

Samalta verkkosivustolta saa kopioida korkeintaan 20 kuvaa tai sivua.

Kuitenkin kokonaisen artikkelin, esitteen tai vastaavan pienpainatteen saa kopioida kokonaan.

Samasta lehdestä tai verkkolehden sivustolta saa kopioida korkeintaan 20 artikkelia.

Samasta nuottijulkaisusta saa kopioida enintään 10 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet.


Kopioston luvalla saa tehdä myös täydentäviä ja havainnollistavia merkintöjä teksti- ja kuva-aineistoihin sekä käyttää erilaisia materiaaleja käännös- ja muunnelmaharjoitusten tekemiseen osana opetusta. Teoksen on kuuluttava Kopioston kopiointiluvan piiriin. Muunteluoikeus ei kuitenkaan koske kustannettua oppimateriaalia eikä nuotteja tai laulun sanoja. Ks. Artikkeli käännös- ja muunnelmaharjoitukset osana opetusta.

Kun kopioit tai käytät teoksia, muistathan merkitä kopioon tai teoksen yhteyteen tekijän ja teoksen, esimerkiksi kirjan, lehden tai verkkosivun, nimen hyvän tavan mukaisesti.  

Ajantasaiset tiedot oppilaitosten kopiointiluvista ja niiden yksityiskohtaisista ehdoista löytyvät Kopioston verkkosivuilta.

Lisätietoa kopiointiluvasta löytyy myös Kopiraittilasta.