Mallioikeudella suojatut tuotteet veistotöissä

Kysymys:

Joskus veistotöissä tehdään muiden suunnittelemia tuotteita, jopa mallioikeudella suojattuja. Voiko mallin tai tuotteen toistaa opetus- ja tutkimuskäytössä mallioikeuden tai tekijänoikeuden sitä estämättä? Tässä yhteydessä on ollut luontevaa myös keskustella immateriaalioikeuksista.

 

Vastaus:

Mallioikeus perustuu rekisteröintiin ja siitä säädetään mallioikeuslaissa. Käyttöesineet voivat saada myös tekijänoikeussuojaa. Mallioikeuden haltijan yksinoikeus on lähtökohtaisesti laaja, muttei kuitenkaan rajoittamaton. Mallioikeuslain mukaan jokainen voi valmistaa itseään varten mallioikeudella suojatun tuotteen. Yksityinen käyttö kattaa myös tuotteen valmistamisen oppilastyönä, kunhan mukana ei ole kaupallista tarkoitusta. Tämän lisäksi malli on mahdollista toisintaa lainausten ottamiseksi tai opetustarkoituksiin. Edellytyksenä on, että toimet ovat hyvän kauppatavan mukaisia ja, että ne eivät aiheettomasti haittaa mallin tavanomaista käyttöä. Lisäksi tällaisen toisintamisen yhteydessä on aina mainittava lähde, sillä oikeus tulla mainituksi mallin lähteenä on mallin luojan moraalinen oikeus.

Tekijänoikeussuojan kynnys on korkea käyttöesineiden kohdalla. Vaikka kyseessä olisi suojattu teos, muutaman teoskappaleen valmistaminen yksityistä käyttöä varten on kuitenkin sallittua. Veistotöissä oppilaat voivat siis hyvää tapaa noudattamalla toisintaa muiden suunnittelemia tuotteita silloinkin kun ne ovat malli- tai tekijänoikeussuojattuja. Tällöin tulee kuitenkin muistaa, ettei tuotteiden kaupallinen käyttö esimerkiksi myyjäisissä ole sallittua, vaikka toiminta ei olisikaan ammattimaista.