Esimerkki: Nettiartikkelin tulostaminen oppilaille

Esimerkki

Opettaja löytää internetistä mielenkiintoisen artikkelin ja haluaisi tulostaa sen oppilailleen. Tarvitaanko tähän lupa?

Vastaus

Lupa tarvitaan -  mutta se on Opetushallituksen toimesta jo hankittu. Opetushallituksen Kopiostolta hankkima kopiointilupa kattaa myös internetistä tulostamisen. Tämä lupa koskee muun muassa peruskouluja, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia ja musiikkioppilaitoksia. Jos oppilaitoksella on Kopioston kopiointilupa, opettaja saa tulostaa artikkelin luvan sallimassa laajuudessa.