Kopiointi yksityiskäyttöön

Kirjastonjohtaja pyysi tekijänoikeusneuvostolta 9.3.2006 lausuntoa kirjastoissa asiakkaan pyynnöstä valmistettavien kopioiden oikeudellisesta perustasta. Hakija viittasi hakemuksessaan kirjastoalan tekijänoikeustyöryhmän näkemykseen, jonka mukaan kopioiminen asiakkaan aloitteesta on valmistamista yksityiseen käyttöön.  Varastokirjastosta toimitetaan artikkelikopiot suoraan asiakkaan sähköpostiin. Kirjastonjohtaja halusi tietää, onko tällainen toiminta kopiointia yksityiskäyttöön. Lausuntoa pyydettiin kaikkia julkisia kirjastoja koskevalla tasolla.

Tekijänoikeusneuvosto tulkitsi kysymyksen siten, että se koskee yleisesti digitaalisessa muodossa olevia tiedostoja.  Kyse oli siitä, onko tekijänoikeuslain yksityistä käyttöä koskevaa sääntelyä tulkittava siten, että se sallii kirjastojen toimittaa asiakkaille aineistoa digitaalisen tiedoston muodossa. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että yksityistä käyttöä koskeva sääntely ei koske kirjastoja. Lainsäätäjä on antanut kirjastoja koskevaa erityissääntelyä, eikä kirjastojen toiminnan sääntely siten perustu yleisen yksityistä käyttöä koskevan sääntelyn varaan. Oikeus yksityiseen käyttöön ei tarkoita kirjaston toimintaa, vaan kyse on yksittäisten henkilöiden omien satunnaisten toimien sallimisesta tietyissä rajoissa. Kirjastojen osalta niiden harjoittamasta kopiointitoiminnasta on olemassa erityiset säännökset, joihin sisältyy tekijänoikeuslain 16d §.