Piratismi

Piratismi on tekijänoikeuslain vastaista toimintaa, jossa valmistetaan tai kopioidaan ja levitetään teoskappaleita laittomasti ilman oikeudenhaltijan lupaa.

Digitaalisia kopioita lukuun ottamatta piraattikappaleet ovat yleensä laadultaan selvästi huonompia kuin alkuperäiset teoskappaleet.