Tulostaminen digitaalisesta lähteestä

Tulostaminen internetistä muuhun kuin yksityiseen käyttöön vaatii aina luvan. Esimerkiksi artikkelin tulostaminen internetistä luokalle jaettavaksi vaatisi lähtökohtaisesti oikeudenhaltijan suostumuksen.

Opetushallitus on kuitenkin hankkinut Kopiostolta luvan tulostaa erilaisista lähteistä ja jakaa tulosteita oppilaille. Lupa on lähes kaikilla oppilaitoksilla ja se on hankittu yhteisesti muun muassa peruskouluja, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia ja musiikkioppilaitoksia varten. Oman oppilaitoksen lupaehdot löydät Kopioston sivuilta. Lupa kattaa kopioinnin kotimaisista ja ulkomaisista julkaisuista sekä internetissä vapaasti saatavilla olevista kuvista ja tekstiaineistoista.

Lähteenä voi olla internetsivu tai digitaalinen lähde. Lähteen sijainnilla ei ole merkitystä, sillä lupa koskee kotimaisen aineiston lisäksi myös kaikkea ulkomaista aineistoa.

Ruotsin opettaja Venla tulostaa artikkelin Hufvudstadsbladetin verkkosivuilta opetustehtävää varten. Artikkeli on yhden sivun mittainen ja se sisältää valokuvan. Artikkelin tulostaminen kokonaan ja sen monistaminen oppilaille on luvallista Kopioston kopiointiluvalla.
 
Digitaalisista aineistoista tulostamiseen soveltuu samat rajat kuin muihinkin aineistoihin. Yhdestä julkaisusta tai verkkosivustolta saa tulostaa enintään 20 sivua, ei kuitenkaan yli puolta julkaisusta. Opettaja saa kuitenkin tulostaa Kopioston kopiointiluvalla omaan työkäyttöön kokonaisen digitaalisen opettajan oppaan. Työ- ja harjoitustehtäviä ei kopiointiluvalla saa tulostaa, mutta sähköisessä muodossa hankittuja tehtäviä voi tulostaa oppilaille sen mukaan, mitä niiden käytöstä on sovittu julkaisijan kanssa. Nuottien tulostamisen raja on 10 sivua. Katso oman oppilaitoksesi sallitut kopioinnin määrät Kopiston sivuilta.

Digitaalisissa aineistoissa, erityisesti internetsivuilla, ei ole aina selvää, mikä on yksi kokonainen julkaisu. Yhdeksi julkaisuksi voidaan tulkita kokonainen nettisivusto, yksi nettisivu tai muutama ajallisesti ja aiheellisesti yhteenliitetty sivu. Käytännössä opettajan tarpeet ylittävät harvoin yli 20 tulostettua sivua samalta sivustolta, mutta jos niin käy, on syytä miettiä, onko kyseessä useampi julkaisu, vai voisiko kokonaisuutta tulkita yhdeksi julkaisuksi.

Päivän Helsingin Sanomat on yksi julkaisu. Seuraavan päivän lehti on jälleen uusi julkaisu. HS.fi uusiutuu asteittain ja siellä on arkistossa vanhatkin uutiset ja artikkelit useiden vuosien ajalta. Mahdollinen tulkinta on, että yhden vuorokauden aikana julkaistut aineistot kuuluvat yhteen julkaisuun.
 
Osaan digitaalisista aineistoista liittyy käyttöehtosopimus, joka on hyväksyttävä ennen aineistoon pääsemistä. Sopimukseen voi liittyä rajoituksia aineiston käyttöön. Kopioston kopiointiluvalla saa tulostaa tällaisiakin digitaalisia aineistoja, ellei julkaisija ole kieltänyt tulostamista Kopioston luvalla ilmoittamalla siitä Kopiostolle. Tällaisten aineistojen muunlainen kopiointi ja jakaminen oppilaille on sallittua lisenssi- ja käyttöehtojen mukaisesti.