Voinko käyttää copyright-merkkiä?

Kysymys:

Voinko laittaa nettisivuille maininnan luomieni sisältöjen copyrightista?

 

Vastaus:

Jotta luomasi aineisto olisi tekijänoikeudella suojattu, on sen ylitettävä ns. teoskynnys (eli oltava riittävän itsenäinen ja omaperäinen). Tekijänoikeus syntyy tekijälle automaattisesti ilman rekisteröintimenettelyjä tai merkintää. Copyright-merkkiä (©) voidaan käyttää informatiivisesti tai tiedottavasti kertomaan tekijänoikeuden haltijasta. Merkintä ei ole tae siitä, että merkitty sisältö ylittäisi teoskynnyksen ja saisi oikeudellista suojaa. Myöskään copyright-merkin puuttuminen ei poista teoskynnyksen ylittävän teoksen tekijänoikeudellista suojaa.