Saako työnantaja tekijänoikeuden opettajan tekemään materiaaliin?

Kysymys:

Saako työnantaja automaattisesti tekijänoikeuden opettajan tekemään opetusmateriaaliin (esim. opetusmonisteeseen)? Mitä merkitystä on sillä, jos materiaali on tehty työnantajan omistamalla tietokoneella?

Vastaus:

Opettajan tekemä itsenäinen ja omaperäinen työ saa tekijänoikeussuojaa. Olettaen, että kysymyksessä oleva opetusmoniste ylittää teoskynnyksen ja saa tekijänoikeussuojaa, suoja tulee tekijän hyväksi, vaikka opetusmoniste onkin laadittu opettajan ollessa työ- tai virkasuhteessa kouluun. Työnantajasta ei tule automaattisesti tekijänoikeuden haltijaa, mutta oikeus voi siirtyä työntekijältä työnantajalle sopimuksella.

Työnantajalla on monilla aloilla oikeus käyttää työntekijän yleisen työntekovelvoitteen nojalla tekemää teosta normaalin toimintansa edellyttämässä laajuudessa. Tätä ns. normaalikäyttösääntöä ei kuitenkaan voida automaattisesti soveltaa opetukseen, sillä opettajalta ei ole perinteisesti edellytetty oppimateriaalin tekoa, ja tällöin oikeudet eivät siirry työnantajalle. Asiasta ei ole nimenomaista lainsäädäntöä eikä oikeuskäytäntöä, joten tulkinta perustuu pitkälti opetusalalla vakiintuneeseen käytäntöön.

Merkittävää tekijänoikeuden kannalta onkin se, mitä on sovittu alan työ- tai virkaehtosopimuksessa sekä opettajan työsopimuksessa. Näillä sopimuksilla tekijänoikeus voi siirtyä työnantajalle. Kirjallisen sopimuksen lisäksi oikeuksien voidaan katsoa siirtyneen konkludenttisesti. On mahdollista, että pitkään työpaikalla vallinneen ns. hiljaisen hyväksymisen käytännön perusteella työnantaja saa rinnakkaisen käyttöoikeuden opettajan tekemään aineistoon. Rinnakkainen käyttöoikeus koskee tällöin kuitenkin vain opetuskäyttöä.

Erityistilanteena ovat tapaukset, joissa opettajalle on maksettu erillistä korvausta materiaalin tekemisestä. Tällöin voidaan olettaa, että työnantajalla on oikeus hyödyntää materiaalia ilman erillistä sopimusta opetuskäytössä.

Työ- tai virkasuhteessa luotujen tietokoneohjelmien tai tietokantojen osalta tekijänoikeuden siirtymisestl työnantajalle on erikseen säädetty laissa. (tekijänoikeuslaki 40 b §). Tekijänoikeus näiden teosten osalta siirtyy työnantajalle, kun se on tehty täyttäessä työsuhteesta johtuvia tehtävi.

Materiaalin tekemisestä työnantajan omistamalla tietokoneella voidaan todeta sen verran, ettei se muuta tekijänoikeudellista tulkintaa millään tavalla: tekijänoikeudellisesti materiaalin sijaitseminen esimerkiksi työnantajan omistamalla tietokoneella tarkoittaa ainoastaan sitä, että tekijällä on tekijänoikeus teokseensa ja työnantajalla on omistusoikeus tietokoneeseen omaisuutena. Työnantaja ei voi hyödyntää tietokoneella olevaa teoskappaletta ilman tekijän suostumusta.