Työn tallentaminen koulun verkkoon

Mikäli opettaja on itse luonut teoksen, esim. artikkelin tai kalvosarjan (tai Power Point -esityksen), hänellä on tekijänoikeus teokseensa, joka on omaperäinen ja itsenäisen luomistyön tulos (siis ylittää teoskynnyksen). Hän voi määrätä teoksensa tallentamisesta koulun yhteiseen verkkoon, ellei hän ole siirtänyt tätä oikeutta esim. työnantajalleen tai oppilaitokselleen tai ellei oppilaitoksen opettajan tekijänoikeuteen kohdistuvasta käyttöoikeudesta muuta johdu.

Oppilaan tekemää teosta (esim.aine, piirustus ja esitelmäesitys) ei saa tallentaa koulun verkkoon ilman oppilaan lupaa. Oppilaan olessa alaikäinen tarvitaan hänen huoltajansa suostumus.