Tekijänoikeus tehtäviin ja harjoituskokoelmiin

Kaksi opettajaa teki 12.10.2004 lausuntopyynnön tekijänoikeusneuvostolle, koskien matematiikan ja fysiikan tehtävien ja tehtäväkokoelmien tekijänoikeussuojaa. Opettajat kysyivät, millaista suojaa tekijänoikeuslaki antaa 1) harjoitustehtävien ja niiden kokoelmien sekä 2) malliratkaisujen ja niiden kokoelmien käytön kontrolloimiseen oppikirjojen tekijänoikeuslain mukaisille oikeudenhaltijoille.

Kirjallisen tai taiteellisen tuotteen tulee yltää teostasoon, jotta se saisi tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että jokin oppi- tai harjoituskirja voi olla suojattu ns. luettelosuojalla, jos se sisältää suuren määrän, kuten satoja tai tuhansia kappaleita esimerkiksi harjoitustehtäviä tai malliratkaisuja. Myös jokin matematiikan tai fysiikan oppi- tai harjoituskirja voi kokonaisuutena arvioiden olla tekijänoikeudella suojattu, jos se yltää teostasoon. Kuitenkaan oppi- tai harjoituskirjan sisältämät yksittäiset tiedot tai yleisesti tunnetut matemaattiset kaavat tai kuvaajat eivät ole tekijänoikeuslain nojalla suojattu, eikä siten niiden käytölle ole estettä.