Oppikirjan muokkaus erityisoppilaalle

Kysymys:

Koulu on ostanut oppilaille oppikirjat käyttöön, mutta erityisluokan oppilas hyötyisi selkeämmästä versiosta. Saako opettaja tehdä oppilaiden käyttöön (kirjan rinnalla käytettäväksi) selkeämmän version kirjan kappaleesta kopioimalla kirjan kappaleen ja leikkaa-liimaa -tyylillä "lyhentää" kirjan kappaleesta olennaisimman? Tämä auttaisi myös muita oppilaita hahmottamaan tärkeimmät asiat kirjasta.

Vastaus:

Tekijänoikeuslain mukaan teoksen tekijällä on lähtökohtaisesti yksinoikeus määrätä teoksen kaikesta muuttamisesta. Tämä koskee myös esimerkiksi teoksen kääntämistä tai teoksen lyhentämistä. Yksinoikeutta on rajoitettu vain tietyissä erityistapauksissa.

Tekijänoikeuslain 17 §:n mukaan julkaistusta teoksesta on mahdollista valmistaa kappaleita näkövammaisille ja muille, jotka vamman tai sairauden vuoksi eivät voi käyttää teosta tavanomaisella tavalla. Edellytyksenä on, että kappaletta ei valmisteta tai välitetä kaupallisessa tarkoituksessa. Säännös kattaa kaikki henkilöt, jotka eivät voi käyttää teosta tavanomaisella tavalla vammansa vuoksi. Poikkeaminen ei saa olla laajempi, kuin mitä vamma vaatii. Pykälän perustelujen mukaan esimerkiksi lukihäiriöisille tarkoitetun selkokielisen kirjan valmistaminen olisi mahdollista. Erityisoppilaalle voi siten valmistaa selkokielisen version, mutta tällaista selkoversiota ei voi antaa muille oppilaille.

Referaatti eli tekstin selostaminen omin sanoin on kuitenkin sallittua. Kyse on niin sanotusta teoksen vapaasta muuttamisesta, jonka saa tehdä ilman alkuperäisen tekijän suostumusta. Tällöin alkuperäisen teoksen tietoa, ideoita tai ajatuksia hyödynnetään uuden teoksen valmistamisessa. Oppikirjasta voi siis laatia omin sanoin referaatin, jolloin syntyy uusi, itsenäinen teos. Referaattia ei tule tehdä kopioimalla lauseita suoraan kirjasta, sillä myös yksittäiset lauseet voivat saada tekijänoikeussuojaa. 

Jos kirjasta halutaan tehdä leikkaa–liimaa-tyylillä selkeämpi versio koko luokan käyttöön, tekijänoikeuden haltija voi antaa siihen luvan.