Mikä ei ole teos?

Kysymys: 

Mikä ei ole teos? Suojaako tekijänoikeus esimerkiksi lakitekstiä?

 

Vastaus: 

Tekijänoikeussuojaa eivät saa teoskynnyksen alle jäävät työt. Tällaisia ovat työt, jotka eivät ole riittävän itsenäisiä ja omaperäisiä.

Tekijänoikeussuojan ulkopuolella ovat lisäksi vanhat teokset, joissa tekijänoikeus on sammunut. Tekijänoikeus sammuu, kun tekijän kuolinvuoden päättymisestä on kulunut 70 vuotta.

Lisäksi tekijänoikeus ei suojaa lakeja, asetuksia, päätöksiä ja monia muita viranomaisen asiakirjoja. Lakiteksti ei saa siis tekijänoikeussuojaa.

Tekijänoikeussuojan ulkopuolella olevia töitä saa tekijänoikeuslain mielessä vapaasti käyttää. Joitain teoskynnyksen alapuolelle jääviä töitä voi kuitenkin suojata erillinen lähioikeussuoja, joka eroaa varsinaisesta tekijänoikeudesta kestolta ja suojan laajuudelta. Näitä voivat olla esimerkiksi ns. tavallinen valokuva tai tietokanta.