Kuka määrittelee teoskynnyksen?

Kysymys:

Tarkastellaanko opettajan/kouluttajan luomia kurssi- ja koulutuskokonaisuuksia ja opetusmateriaalia mahdollisesti teoksina? Kuka määrittelee, ylittävätkö ne teoskynnyksen vai ei?

 

Vastaus:

Lain mukaan tekijänoikeuden suojaa saavat kirjalliset ja taiteelliset teokset. Mikä tahansa tehty työ ei kuitenkaan ole tekijänoikeusmielessä teos, vaan sen pitää olla omaperäinen ja tekijänsä luovan ilmaisun tuotos, joka on tehty itsenäisesti. Eli ns. teoskynnyksen tulee ylittyä. Suojaa eivät saa esimerkiksi ajatukset ja ideat. Tieto sinänsä ei ole koskaan suojattu.

Teoskynnyksen määrittelee lopulta tuomioistuin, joka ottaa kantaa riita tapauksessa siihen ylittääkö riidan kohde teoskynnyksen ja saa suojaa, vai ei. Myös tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Lausunnot eivät sido oikeudellisesti tuomioistuinta, lausunnon pyytäjää eikä tämän vastapuolta. Lausunnoista saa kuitenkin suuntaviivoja mm. aineistoista, jotka ovat ylittäneet teoskynnyksen ja mitkä eivät.

Opettajien luomiin materiaaleihin liittyy usein paljon luovaa työtä. Opetusmateriaalit voivat saada suojaa, jos ne ylittävät teoskynnyksen (eli ovat riittävän itsenäisiä ja omaperäisiä).
 

Opetusmateriaalin tekijänoikeussuoja
Tekijänoikeusneuvosto arvioi lausunnossaan opetusmateriaalin tekijänoikeussuojaa. Materiaali koostui painoviestinnän opetustyötä varten laadituista tehtäväohjeistuksista ja tehtävissä käytettävästä materiaalista. Tehtävämateriaali koostuu valokuvista, tekijän laatimista taulukoista sekä erilaisista tekstikatkelmista, joita tekijä oli laatinut itse tai hyödyntäen esimerkiksi yritysten verkkosivuilta löytyvää aineistoa. Kokonaisuus sai suojaa tekijänoikeuslain 1 §:n mukaisena teoksena ja tekijänoikeuslain 5 §:ssä tarkoitettuna kokoomateoksena. Opetusmateriaalissa olevat valokuvat saivat tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaista valokuvien lähioikeussuojaa. (TN 2013:6)