Omaperäisyys

Tekijänoikeuslain suojaa voivat saada ainoastaan teoskynnyksen ylittävät teokset. Luovan työn tulokselta edellytetään itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä.

Omaperäisyydeltä edellytetään sitä, että teoksen luomiseen on kuulunut luovaa toimintaa, eikä se ole vain mekaanisen työskentelyn tulos. Omaperäisyyden edellytys täyttyy, jos on todennäköistä, että kukaan muu ei samaan tehtävään ryhtyessään olisi todennäköisesti päätynyt samanlaiseen lopputulokseen.