Mitä on kaupallinen opetustoiminta?

Kysymys: 
 

Mitä tarkoittaa kaupallinen opetustoiminta? Miten se eroaa opetustunnista, jonka pitää koulun kutsuma ulkopuolinen taho? Saako opetuksessa käyttää tällöin musiikkia ilman lupia?

 

Vastaus: 
 

Kaupallisella opetustoiminnalla tarkoitetaan tekijänoikeuslaissa opetusta ansiotarkoituksessa. Selvää on, että ansiotarkoituksessa tapahtuvana opetuksena pidetään sellaista opetusta, jossa opetukseen osallistumismaksu ylittää opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Tulkinnanvaraisempia ovat tilanteet, joissa opetukseen osallistumisesta peritään vain kustannukset kattava maksu. Tekijänoikeusneuvosto on todennut (TN 1998:10), että ansiotarkoituksessa tapahtuvaa toimintaa voi olla myös muu kuin taloudelliseen voittoon tai muuhun välittömään taloudelliseen etuun tähtäävä toiminta. Toisaalta neuvosto katsoi, ettei opetustoiminnan ammattimaisuus tai maksullisuus sellaisenaan tee toimintaa ansiotarkoituksessa harjoitettavaksi.

Tekijänoikeusneuvosto on myös todennut, että tekijänoikeuslain opetukseen liittyvät erityisoikeudet on säädetty tärkeiden yhteiskunnallisten intressien vuoksi, ja niitä tulee tulkita sen vuoksi suppeasti. Samassa lausunnossa neuvosto katsoo, että voittoa tavoittelematon opetuskin voidaan tulkita ansiotarkoituksessa tapahtuvaksi, mikäli siinä on normaaliin liiketoimintaan liittyviä piirteitä. Tällaisia piirteitä on olemassa esimerkiksi, jos opetus on rahoitettu pääasiassa yksityisin varoin, eli julkisen rahoituksen osuus on pieni. (TN 2000:11)

Kaupallisessa opetustoiminnassa ei saa soittaa musiikkia ilman lupaa, sillä tekijänoikeuslain erillisoikeus julkaistun teoksen esittämiseen opetustoiminnassa koskee ainoastaan ei-kaupallista opetusta. Lupia kaupalliseen opetustoimintaan voi hankkia Teostosta.

Julkinen opetus on lähtökohtaisesti ei-kaupallista opetustoimintaa riippumatta siitä, pitääkö opetustunnin koulun ulkopuolinen taho. Tekijänoikeuslain 21 §:n antamat erityisoikeudet koskevat siis esikouluissa, peruskouluissa, ammattikouluissa, lukioissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa järjestettävää opetusta. Julkisen tahon järjestämässä opetuksessa voidaan täten soittaa musiikkia ilman erillistä lupaa, vaikka opetustunnin pitää koulun ulkopuolelta tuleva henkilö.