Klassikkosuoja

Tekijänoikeuden suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolinvuotta seuraavasta vuodesta laskettuja ja tämän ajan päätyttyä tekijänoikeudet lakkaavat. Moraalisten oikeuksien suoja voi kuitenkin jatkua, jos kyseessä on klassikkoteos. Niin sanotun klassikkosuojan tarkoituksena on suojata yleisiä sivistyksellisiä etuja ja kulttuurillisia intressejä. Klassikkosuojasta säädetään tekijänoikeuslain 53 §:ssä.

Tätä suojaa voi saada kirjallinen tai taiteellinen teos, jos sen suhteen menetellään julkisesti sivistyksellisiä etuja loukkaavalla tavalla. Klassikkosuojaa voi saada vasta tekijän kuoltua, mutta muutoin sen suoja-aikaa ei ole rajoitettu. Klassikkosuojan myöntämistä valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Loukkaustilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta moraalikäsitysten vaihtelun vuoksi niiden tulee olla melko selkeitä.

Tekijänoikeusneuvosto arvioi, että Maamme-laulun suomennoksen historiallisesti mahdollisesti paikkansa pitämättömän kääntäjätiedon ilmoittaminen internetsivustolla ei loukannut klassikkosuojaa. Se ei sellaisenaan loukannut klassisen teoksen aatteellisia arvoja eikä se ollut omiaan loukkaamaan sivistyksellisiä etuja. Kyse ei myöskään ollut teoksen tai sen tekijöiden maineen turmelemisesta. (TN 2017:14)