Tekijänoikeusrikkomus ja -rikos

Tekijänoikeuden loukkauksilla voi olla rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotka jaotellaan vakavuutensa perusteella tekijänoikeusrikkomuksiin ja tekijänoikeusrikoksiin.

Tekijänoikeusrikkomus edellyttää tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Tekijänoikeusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkoihin.

Tekijänoikeusrikos edellyttää ansiotarkoituksessa toimimista ja huomattavaa haittaa tekijälle. Tekijänoikeusrikoksesta voidaan tuomita sakkoihin tai enintään 2 vuodeksi vankeuteen.

Rikosoikeudellisten seuraamusten lisäksi teolla voi olla siviilioikeudellisia seuraamuksia. Esimerkiksi luvatta käytetystä työstä voi joutua maksamaan hyvitystä tekijälle.