Tekijänoikeus

Tekijänoikeus kuuluu oikeudenalana immateriaalioikeuksiin, jotka ovat aineettomien oikeuksien suojamuotoja. Immateriaalioikeuksiin kuuluvat myös niin kutsutut teollisoikeudet, joita ovat mm. patenttioikeus, tavaramerkkioikeus, toiminimioikeus ja mallioikeus.

Tekijänoikeus suojaa itsenäisen ja omaperäisen luomistyön tuloksena syntynyttä kirjallista tai taiteellista teosta. Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksen käyttämisestä (taloudelliset oikeudet) sekä oikeuden tulla esitetyksi teoksen tekijänä ja oikeuden kieltää teoksen käyttö tietynlaisissa, tekijän kunniaa loukkaavissa yhteyksissä (moraaliset oikeudet).

Tekijänoikeus on voimassa tietyn suoja-ajan, joka on 70 vuotta tekijän kuolivuoden päättymisestä. Tekijänoikeus ei suojaa teoksen tietosisältöä, aihetta tai ideaa, vaan ulkomuotoa ja ilmaisua, joka teokselle on annettu.