Tekijänoikeusneuvosto

Tekijänoikeusneuvosto avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeusasioiden käsittelyssä ja antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. 

Valtioneuvosto asettaa tekijänoikeusneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.