Moraaliset oikeudet

Tekijänoikeuksiin kuuluvat tekijän taloudelliset oikeudet ja moraaliset oikeudet. Moraalisilla oikeuksilla viitataan pelkästään tekijänoikeuslaissa turvattuihin moraalisiin oikeuksiin, eikä siihen kuulu muut eettiset teosten käyttöä koskevat ohjeet, kuten tutkimuseettiset ohjeet. Moraaliset oikeudet on säädetty tekijän persoonan suojaksi, eikä niistä voi sitovasti luopua samalla tavalla kuin taloudellisista oikeuksista. Moraalisia oikeuksia ovat isyysoikeus ja respektioikeus.

Tekijä tulee mainita hyvän tavan mukaisesti aina kun teosta käytetään (isyysoikeus). Joillakin aloilla on kuitenkin vakiintunut käytäntö, ettei tekijän ilmoittaminen ole esimerkiksi käyttöympäristöön liittyvistä syistä tarpeen (esimerkiksi mainokset, kartat).

Teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla eikä saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavassa yhteydessä (respektioikeus).

Kuvataiteen teoksen tekijällä on vielä moraalinen oikeus saada teos nähtävilleen, jollei siitä aiheudu teoksen omistajalle kohtuutonta haittaa.

Tekijä eikä voi luopua moraalisista oikeuksista sitovasti samalla tavalla kuin taloudellisista oikeuksista.

Nimen ilmoittamatta jättäminen suoratoistopalvelussa
Esittävän taiteilijan nimen ilmoittamatta jättäminen musiikin suoratoistopalvelussa oli isyysoikeuden loukkaus. Suoratoistopalvelussa oli jätetty ilmoittamatta tiedot äänitteellä esiintyvistä studiomuusikoista. Tekijänoikeusneuvoston mukaan musiikin suoratoistopalvelujen alalla ei ole vielä vakiintunut sellaisia hyvän tavan mukaisia käytäntöjä, joiden mukaan esittäjätietoja ei olisi tarpeen ilmoittaa, joten tekijätiedot olisi tullut ilmoittaa. (TN 2017:10)