Avainsanat: yleistä

Äänitteellä tarkoitetaan tekijänoikeudellisesti tallennetta, joka sisältää ääntä.

Respektioikeudella tarkoitetaan tekijänoikeuslain määräystä, jonka mukaan teosta ei saa muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavalla tavalla.

Isyysoikeudella tarkoitetaan tekijän oikeutta tulla ilmoitetuksi hyvän tavan mukaisesti teosta käytettäessä, kuten runoa lainattaessa.

Kokoomateos on teosten tai teosten osien yhdistelmä (esim. vuoden ylioppilasaineet tai audiovisuaaliset teokset).

Ollakseen tekijänoikeuslain suojaa nauttiva teos, luovan työn tulokselta edellytetään itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä.

Teoskynnyksellä ja teostasolla tarkoitetaan niitä edellytyksiä, joiden täyttyessä tekijän tuotos saa tekijänoikeuslain mukaista suojaa.

Lähioikeus suojaa esittäviä taiteilijoita, valokuvaajia, tuottajia sekä tietokantojen tekijöitä ja luetteloiden laatijoita.

Tekijänoikeus kuuluu oikeudenalana immateriaalioikeuksiin, jotka ovat aineettomien oikeuksien suojamuotoja.

Tekijä on ihminen, jonka luovan työn tuloksena syntyy siinä määrin itsenäisen ja omaperäisen työ, että sitä pidetään tekijänoikeuslain mukaisena teoksena.

Avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeusasioiden käsittelyssä ja antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.

Edellyttääkö teos taiteellista tasoa? Voiko alaikäisen teos olla tekijänoikeudella suojattu?

Suojaako tekijänoikeus vain alkuperäistä tekijää, eli sitä ihmistä, joka on luonut teoksen, vai voiko myös esimerkiksi koulu/yritys saada tekijänoikeussuojaa?