Kuvakaappauksen ottaminen elokuvasta

Kysymys:

Voiko liikkuvasta kuvasta kuten elokuvasta ottaa kuvakaappauksia opetuskäyttöön kopiointiluvan nojalla?

Vastaus:

Kopiointilupa soveltuu ainoastaan liikkumattomaan kuvaan eikä mahdollista liikkuvan kuvan käyttämistä. Siksi se ei myöskään mahdollista kuvakaappausten ottamista elokuvasta.

Elokuvasta tai muusta videomateriaalista voidaan sen sijaan ottaa kuvakaappaus siteeraamalla. Kuvaa voidaan siteerata kun seuraavat kolme edellytystä täyttyvät:

1) Siteerattavan teoksen tulee olla laillisesti julkistettu

Ensimmäisellä edellytyksellä tarkoitetaan, että siteerattava teos on saatettu yleisön saataviin. Sitaatin voi ottaa vaikkapa julkaistusta elokuvasta tai internetissä kaikille avoimesti jaetusta videosta. Sen sijaan esimerkiksi yksityistä videota ei saa siteerata ilman lupaa.

JA

2) Hyvän tavan mukaisuus

Hyvän tavan mukaisuus edellyttää ensinnäkin sitä, että alkuperäinen tekijä ja lähde on mainittava sitaatin yhteydessä. Toisaalta hyvä tapa edellyttää myös asiallista yhteyttä: sitaatin tulee havainnollistaa, taustoittaa tai jollain muulla tavalla tukea omaa työtä. Kuvilla on yhteys tekstiin, kun ne selventävät ja havainnollistavat esitettyä asiaa. Kuvasitaattia ei voida käyttää pelkästään mielenkiinnon herättämiseen.

JA

3) Siteeraamisen tulee tapahtua tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa

Nyrkkisääntöä sallitun sitaatin pituudesta ei ole olemassa. Pääsääntönä voidaan sanoa, että sitaatti on lyhyehkö. Sitaattioikeus on myös teknologianeutraali eli digitaalisesta materiaalista voidaan ottaa sitaatti paperimuotoon ja päinvastoin.

Edellytysten täyttymisestä huolimatta kuvan siteeraaminen voidaan arvostella joissain tapauksissa tekijänoikeuden loukkaukseksi, sillä edellytysten tulkinta kuvasitaatin kohdalla on paikoin vaikeaselkoista ja epävarmaa.

Eräs keino elokuvakohtauksen esittämiseen on antaa opiskelijoille linkki videoon ja antaa heidän itse käydä se katsomassa.