Kun tekijänoikeus raukeaa, mitä moraalisille oikeuksille tapahtuu? Pitääkö tekijä vielä nimetä?

Kysymys:

Kun tekijänoikeus raukeaa, mitä moraalisille oikeuksille tapahtuu? Pitääkö tekijä vielä nimetä?Vastaus:

Moraaliset oikeudet ovat voimassa tekijänoikeudellisen suoja-ajan eli 70 vuotta tekijän kuolinvuotta seuraavasta vuodesta laskettuna ja ne raukeavat suojan lakatessa. Tekijänoikeuden suoja-ajan päättyessä teos on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Laki ei velvoita nimeämään tekijää tekijänoikeuden suoja-ajan päättymisen jälkeen, mutta nimeämistä pidetään yleensä hyvän tavan mukaisena.

Moraalisena oikeutena pidetään myös ns. klassikkosuojaa, jonka tarkoituksena on suojata yleisiä sivistyksellisiä etuja ja kulttuurillisia intressejä. Klassikkosuojasta säädetään tekijänoikeuslain 53 §:ssä. Tätä suojaa voi saada kirjallinen tai taiteellinen teos, jos sen suhteen menetellään julkisesti sivistyksellisiä etuja loukkaavalla tavalla. Klassikkosuojaa voi saada vasta tekijän kuoltua, mutta muutoin sen suoja-aikaa ei ole rajoitettu. Klassikkosuojan myöntämistä valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Loukkaustilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta moraalikäsitysten vaihtelun vuoksi niiden tulee olla melko selkeitä.

Moraaliset oikeudet liittyvät tekijän persoonan kunnioittamiseen. Tekijä voi luopua niistä vain mikäli kyseessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen, ei siis kokonaisluovutuksen (ajallisesti ja käyttöalaltaan rajoittamattoman oikeudenluovutuksen) yhteydessä.