Kuka maksaa korvaukset tekijänoikeuksien rikkomisesta?

Kysymys:

Kuka maksaa korvaukset tekijänoikeuksien rikkomisesta? Koulu vai opettaja?

 

Vastaus:

Kohtuullisen korvauksen maksamiseen on velvollinen se, joka vastoin tekijänoikeuslakia tai tekijän antamaa lupaa käyttää teosta. Opettaja on siis velvollinen suorittamaan hyvityksen. Mikäli kysymys on tahallisesta loukkauksesta, tekijällä on oikeus korvaukseen kaikesta loukkauksen aiheuttamasta vahingosta, myös henkisestä kärsimyksestä. Ensisijainen korvausvelvollisuus on opettajalla.

Korvausvastuusta säädetään myös vahingonkorvauslaissa. Sen mukaan koulun korvausvastuu voisi perustua niin sanottuun isännänvastuuseen, jolla tarkoitetaan työnantajan vastuuta työntekijän aiheuttamasta vahingosta. Näissä tapauksissa työntekijä voi silti olla velvollinen korvaamaan kohtuulliseksi harkittavan määrän.