Opetuksen julkisuuden arviointi

Yksi opetukseen liittyvä pulma on kysymys opetuksen julkisuudesta: onko opetus tekijänoikeuslain tarkoittamassa mielessä julkista vai ei?

Kysymys julkisuudesta on merkityksellinen opetuksessa esitettävien teosten osalta. Tekijänoikeuden haltijalla on mahdollisuus rajoittaa yksinoikeutensa perusteella ainoastaan teoksensa julkista esittämistä ja levittämistä yleisön keskuuteen. Ei-julkista esittämistä tekijä ei voi rajoittaa. Mikäli opetus olisi ei-julkista, opettajat voisivat esittää elokuvateoksia ja näytelmäteoksia vapaasti opetuksen yhteydessä!

Opetus on julkista.


Katsotaanpa ensiksi erilaisia lähteitä, jotka antavat vastauksen tähän kysymykseen. Perusopetuslain 19 §:n ja lukiolain 14 §:n mukaan opetus on näissä oppilaitoksissa julkista. Kysymys on siitä, tarkoitetaanko tällä julkisuudella julkisuutta tekijänoikeuslain tarkoittamassa muodossa?

Tekijänoikeusneuvoston lausunnon 1987:2 mukaan opetus on julkista myös tekijänoikeudellisessa mielessä. Neuvoston mukaan tekijänoikeudellinen julkisuus tarkoittaa sitä, että kenellä tahansa on mahdollista päästä seuraamaan opetusta oppilaitoksissa ja julkisuuden arviointiin ei liity se, kuinka moni tätä läsnäolo-oikeutta käyttää hyväkseen.

Neuvoston lausuntoon annettiin myös kolmen jäsenen eriävä mielipide, jossa korostettiin opetuksen merkitystä yhteiskunnallisesti. Eriävässä mielipiteessä todettiin, että peruskoulujen ja lukion osalta koululuokissa tapahtuvat opetustilanteet ovat luonteeltaan yksityisiä.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa suuri osa neuvoston jäsenistä katsoi opetuksen tekijänoikeudellisesti julkisesti, joten tämä tulkinta on yhä otettava lähtökohdaksi, vaikka lausunto onkin yli 30 vuoden takaa. Tekijänoikeusneuvoston jäsenten erimielisyys osoittaa kuitenkin, että asia on jossain määrin tulkinnanvarainen. Lisäksi opetuksen luonne ja opetustavat ovat muuttuneet lausunnon jälkeen huomattavasti lähinnä teknologisen kehityksen myötä. Kysymystä opetuksen julkisuudesta ei ole kuitenkaan kyseisen tekijänoikeusneuvoston lausunnon jälkeen testattu, joten tänäkin päivänä on lähdettävä siitä, että peruskouluissa, ammattikouluissa, lukioissa ja korkeakouluissa opetus on julkista.