Ketä tekijänoikeus suojaa?

Kysymys: 

Suojaako tekijänoikeus vain alkuperäistä tekijää, eli sitä ihmistä, joka on luonut teoksen, vai voiko myös esimerkiksi koulu/yritys saada tekijänoikeussuojaa?

 
Vastaus: 

Tekijänoikeus voi syntyä ainoastaan luonnollisen henkilön eli ihmisen luovan työn suojaksi. Tekijänoikeuslain suojan piirissä ovat ensinnäkin itse teokset, eli luovan työn tuotokset (esim. artikkeli, piirustus). Näihin kohdistuu tekijänoikeus, joka alun perin syntyy teoksen tekijälle.

Alkuperäinen tekijänoikeuden haltija eli tekijä voi siirtää sopimuksella tekijänoikeuden teokseensa esim. yritykselle (koskee yleensä taloudellisia oikeuksia, moraaliset oikeudet voidaan luovuttaa vain hyvin rajoitetusti).

Varsinaisen tekijänoikeussuojan lisäksi tekijänoikeuslailla suojataan niin kutsuttuja lähioikeuksia, joita voivat olla esimerkiksi teoksen esittäjän esitys (esim. musiikkiesitys) tai audiovisuaalisen teoksen tuottajan (esim. elokuvan tuottaja) oikeus työhönsä.

Yritys, koulu tai muu nk. oikeushenkilö voi siten olla tekijänoikeuden haltija, jos alkuperäinen tekijä, esim. opettaja on sopimuksella siirtänyt sille jonkin suojan piiriin kuuluvan oikeuden. Tästä on kuitenkin poikkeus, joka koskee tietokoneohjelmia ja tietokantoja, joiden oikeudet siirtyvät suoraan lain nojalla työnantajalle, jos ne on laadittu työsuhteessa työtehtäviä täyttäessä.