Artikkelin teoskynnys

A pyysi tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa kirjoittamansa artikkelin tekijänoikeudesta. Hakija kertoi olevansa tiettävästi ensimmäinen henkilö, joka kirjoitti vielä vuonna 1970 suurelle yleisölle tuntemattomasta lajista, jota hakija kutsui artikkelissaan sauvakävelyksi. Artikkeli julkaistiin eräässä lehdessä. Exel Oyj julkaisi mainoksen, jonka teksti oli kopioitu lähes identtisenä A:n kirjoittamasta artikkelista. A ei ollut antanut Exelille lupaa artikkelinsa kopiointiin eikä tekstin käyttämiseen sellaisenaan taikka muutettuna Exelin mainonnassa. Exel ei ilmoittanut A:n nimeä mainoksessa. A:n artikkeli julkaistiin myös vuosina 1998 ja 1999 lehdessä ilman hänen lupaansa. Julkaisuissa kirjoittajaksi oli merkitty eri henkilö.

A kysyi:

  1. Onko hakijan kirjoittama artikkeli ”Sauvakävely” tekijänoikeuslain tarkoittama teos?

  2. Onko hakijalla yksinoikeus kyseiseen teokseen?

  3. Onko Exel loukannut A:n tekijänoikeutta Exelin mainoksessa tai sen julkaisuissa vuosilta 1998 ja 1999?

  4. Miten tekijänoikeuslain mukaisen hyvityksen ja/tai vahingonkorvauksen määrä tulisi määritellä lausunnon kohteena olevassa tapauksessa? Mikä olisi korvauksen määrä?

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että artikkeli yltää teostasoon ja saa näin tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut kantaa näyttökysymykseen siitä, kuka on luonut artikkelin tai onko siihen liittyvät tekijänoikeudet mahdollisesti luovutettu toiselle. (Kysymykset 1 ja 2) Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että artikkeli on kopioitu suoraan mainokseen sekä kahteen julkaisuun. Teoksen käyttöön tarvitaan tekijän suostumus. Suostumuksen olemassaolo ja sen sisältö ovat kuitenkin näyttökysymyksiä, joihin tekijänoikeusneuvosto ei ota kantaa. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että artikkelin tekijää ei ollut ilmoitettu mainoksessa tekijänoikeuslain vaatimalla tavalla. Tekijän moraalisia oikeuksia oli siten loukattu, jos nimen pois jättämiselle ei ollut hankittu tekijän suostumusta. Tekijänoikeusneuvosto huomautti, että tekijänoikeus ei ulotu asiasisältöön tai tietoihin, joita teoksessa esitetään. (Kysymys 3) Kohtuullisen hyvityksen määränä on vakiintuneesti pidetty tavanomaisesti perittävän käyttökorvauksen määrää. Korvausta on suoritettava teoksen tekijänoikeuslain vastaisen käytön perusteella. Sauvojen valmistus ja myynti eivät ole tekijänoikeuslain vastaista käyttöä. Tekijänoikeus ei suojaa sauvakävelyä ideana eikä sitä koskevaa tutkimuksellista tai muuta tietoa. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut kantaa mahdollisen hyvityksen tai korvauksen suuruuteen, koska se edellyttäisi näytön arviointia. (Kysymys 4)