Mitkä ovat tekijänoikeuteen opetuksessa kohdistuvat rajoitukset?

Kysymys: 

Mitkä ovat tekijänoikeuteen opetuksessa kohdistuvat rajoitukset?

 
Vastaus: 

Tekijänoikeuden rajoitus tarkoittaa tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuden kaventamista esimerkiksi sivistyksellisistä syistä. Toisin sanoen rajoitukset mahdollistavat teosten tietynlaisen käytön ilman, että tekijältä tarvitsee kysyä lupaa. Kun teosta aiotaan käyttää jollakin muulla kuin rajoituksiin lukeutuvalla tavalla, on tekijältä pääsääntöisesti pyydettävä siihen erikseen lupa.

Opetuksessa tekijänoikeuden haltijan yksinoikeutta tekijänoikeuslain mukaan rajoittavat seuraavat:
13 § (valokopiointi)
14 § (kappaleiden valmistus sekä opettajan tai oppilaan esityksen tilapäinen tallennus)
14 a § (teosten käyttäminen opetuksen havainnollistamiseen)
18 § (kokoomateos)
21 § (julkinen esittäminen)
22 § (sitaattioikeus)
23 a § (parodia)

13 § Valokopiointi
Laki sallii teoksen kopioimisen valokopioimalla tai vastaavia menetelmiä käyttämällä siten kuin sopimuslisenssissä on sovittu. Kouluissa sopimuslisenssi on Opetushallituksen koulujen puolesta neuvottelema Kopioston kopiointilupa.

14 § Teosten käyttäminen opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa
Laki sallii kappaleiden valmistamisen julkistetusta teoksesta sekä kappaleiden yleisölle välittämisen opetustarkoituksessa sopimuslisenssin mukaisesti. Pykälä ei koske valokopiointia eikä teosta saa välittää radiossa eikä televisiossa. Tekijä voi erikseen kieltää käytön. Tämä mahdollistaa mm. opetuksen digiluvan.

Lisäksi laki sallii opetustoiminnassa opettajan tai oppilaan esityksen tilapäisen äänittämisen tai videoimisen tilanteessa, jossa esitettävä teos on tekijänoikeudella suojattu julkistettu teos. Tallennetta ei saa käyttää muutoin kuin opetustarkoituksessa. Laki mahdollistaa siis esimerkiksi sen, että opettaja voi väliaikaisesti tallentaa oppilaan musiikkiesityksen reflektiota tai arviointia varten. Ks. oppilaiden esitysten nauhoittaminen.

14 a § Teosten käyttäminen opetuksen havainnollistamiseen
Tekijänoikeuslaki sallii rajatuissa tilanteissa julkaistun teoksen käyttämisen opetustoiminnassa ilman käyttölupaa opetuksen havainnollistamiseksi. Teoksen käyttö on sallittua esimerkiksi silloin, kun käyttölupaa ei ole lainkaan tarjolla tai se on vaikeasti saatavilla, ja  teoksen käyttö on tarpeen opetuksen havainnollistamiseksi. Ks. lisää opetuksen havainnollistamisesta.

18 § Opetuksessa käytettävät kokoomateokset
Laki sallii opetuksessa käytettäväksi tarkoitetun painetun kokoomateoksen tekemisen useiden tekijöiden teksteistä tai sävellyksistä. Teoksista saa ottaa lyhyitä osuuksia tai toisinaan koko teoksen, jos se on lyhyt. Myös tekstiin liittyvät kuvat julkistetuista taideteoksista voidaan sisällyttää kokoomateokseen. Ehtona on, että alkuperäisten teosten julkaisusta on täytynyt kulua vähintään viisi vuotta ja että ne eivät ole valmistettu nimenomaan opetuskäyttöön. Tekijöillä on oikeus saada korvaus teostensa käyttämisestä.

21 § Julkinen esittäminen
Laki sallii julkaistujen teosten esittämisen opetuksen yhteydessä. Poikkeus ei kuitenkaan koske näytelmä- eikä elokuvateoksia. Ks. teoksen esittäminen opetuksessa.

22 § Sitaatti
Laki sallii lainauksien ottamisen julkistetuista teoksista. Edellytyksenä on, että lainaus on hyvän tavan mukainen ja laajuudeltaan vain sen mittainen kuin on käytön kannalta tarpeellista. Sitaattioikeus ei ole pelkästään opetusta koskeva poikkeus, mutta se on opetuskäytössä usein hyödyllinen. Ks. sitaatti.

23 a § Teoksen käyttö parodiassa
Laki sallii teoksen käytön parodiassa, karikatyyrissä ja pastississa. Ks. parodia.