Yleisön saataviin saattaminen

Yleisön saataviin saattaminen on yksi tekijän taloudellisista oikeuksista.

Kun teos on lähipiiriä suuremman ihmismäärän saatavilla, se on saatettu yleisön saataviin. Opetustoimintaa pidetään julkisena, jolloin toiminnot ovat "yleisön" saataviin saattamista.

Tekijänoikeuslaki jaottelee yleisön saataviin saattamisen neljään tapaan, joita ovat esittäminen, näyttäminen, levittäminen ja välittäminen.