Vad måste beaktas vid skolans och församlingens gemensamma konsert?

Fråga: 

Skolans kör ska ordna en välgörenhetskonsert i en kyrka tillsammans med den lokala församlingen. Hur ska arrangörerna beakta Teostos och de övriga upphovsrättsorganisationernas praxis?

Svar:

Om man vill spela upphovsrättsligt skyddad musik på konserten måste man först skaffa ett tillstånd av upphovsrättsinnehavarna (tonsättaren, textförfattaren, arrangören). Det är ändå tillåtet att framföra ett musikaliskt verk utan tillstånd då 70 år har gått från slutet på upphovsmännens dödsår. Verket är då upphovsrättsligt fritt. Upphovsmännen har ofta gett Teosto rätten att ge tillstånd gällande sina verk. Därför är det bäst att först be om tillstånd av Teosto, om det är nödvändigt. 

Utgångpunkten i 21 § upphovsrättslagen är att skolorna har rätt att framföra musik i samband med undervisningen. Tillställningar som inte ingår i undervisningen (t.ex. julfester) omfattas däremot inte av undantaget, utan faller inom området för ett skilt avtal mellan Teosto och kommunen, d.v.s. kommuntillståndet. Men kommuntillståndet omfattar inte tillställningar som ordnas tillsammans med någon annan än skolan eller kommunen.  

Då skolans kör ordnar välgörenhetskonserten tillsammans med församlingen kan framförandet kräva ett särskilt tillstånd av Teosto. Behovet av ett skilt tillstånd beror på huruvida församlingen har ingått ett omfattande årligt avtal med Teosto, som skulle tillåta framförande av musik i olika tillställningar som t.ex. välgörenhetskonserter. Ett begränsat avtal mellan församlingen och Teosto omfattar inte rätten att ordna välgörenhetskonserter eller andra tillställningar i stil med De Vackraste Julsångerna -tillställningar. 

Ett omfattande avtal mellan församlingen och Teosto ger inte tillstånd att ordna tillställningar tillsammans med utomstående parter, precis som skolornas kommuntillstånd. Men då den utomstående parten också har ett eget tillstånd att framföra musik krävs det inget skilt tillstånd. De tillstånd som behövs för välgörenhetskonserten finns alltså redan om församlingen har ett omfattande årligt tillstånd och skolan har ett kommuntillståndet.