Nyckelord: framföranden

De framföranden som eleverna gör (sceniska framträdanden, musikaliska framträdanden, dansföreställningar m.m.) kan i sig själva vara verk.

Ett verk framförs direkt genom aktivt arbete, till exempel sång, eller indirekt genom att använda något hjälpmedel, till exempel en dokumentkamera.