Upptagning av elevernas framföranden

Undervisningen i skolor innehåller flera olika uppträdanden: sånguppträdanden, högläsning och skådespel. Teknologin har redan länge gjort det möjligt att ta upp dessa uppträdanden och denna teknologi har också utnyttjats i skolorna. Att ta upp ett uppträdande innebär att man framställer ett exemplar av verket, vilket hör till upphovsmannens ensamrätt. Lagen tar ändå hänsyn till behovet av undervisning och upphovsrätten har begränsats till förmån för undervisning: verk som framförs av elever eller lärare får tas upp på band för tillfälligt bruk i undervisningsverksamhet.

Undantaget kan tillämpas väl för musiklektioner, språklaboratorier och undervisningen i talkommunikation där inspelningar görs för att veta hur uppträdandet har gått. Undantaget möjliggör ändå inte att inspelningen sparas för användning under en längre tid, att den visas för en annan grupp elever eller att den överförs via en webbaserad undervisningsplattform. Uppträdanden som framförs utanför lektionen omfattas inte av undantaget och det förutsätts därmed ett skilt tillstånd om sådana uppträdanden tas upp på band (i fråga om musik finns det kommunala avtal med Teosto som gör det möjligt att spela in uppträdanden som hör till skolans fester).

Förutom upphovsmannen skyddar upphovsrättslagen också den som framför ett verk. I princip har eleverna rätt att förbjuda att deras uppträdanden tas upp på band. Det finns ändå inget hinder för att läroplanen för en kurs innehåller inspelning och utvärdering av elevernas uppträdanden.