Böcker, skådespel och upphovsrätt

Upphovsrättsrådet tog i sitt utlåtande ställning till ett skådespels manuskript, som till väsentliga delar byggde på en roman. Upphovsrättsrådet konstaterade att upphovsrätten ger skydd åt ett skriftligt verk som en helhet, eller åt enskilda delar av verket, som kan anses vara resultat av upphovsmannens skapande arbete då de granskas separat. Sakinnehållet i en bok får däremot inte upphovsrättsligt skydd.