Framförning av verk vid undervisning

Ett utgivet verk får framföras offentligt vid undervisning. Denna fria framföranderätt, alltså det så kallade ”undervisningsundantaget”, har stiftats i 21 § av upphovsrättslagen. Med framförande menas att ett verk uppvisas eller presenteras till en närvarande publik. Detta ingriper till exempel att spela eller sjunga på en musiklektion. Bestämmelsen förutsätter att det framförda verket är utgivet sedan förr. Med ett utgivet verk menas sådana arbeten som delats med publik med upphovsmannens samtycke. En lärare kan till exempel läsa högt en utgiven bok i klassrummet, men får inte göra det samma med en elevs skoluppsats utan elevens tillstånd. 


Undervisningsundantaget berör alla typer av verk, utom scen- och filmarbeten. Ett skilt lov behövs för framföringen av dessa.

Undervisningsundantaget tillämpas endast i samband med icke-kommersiell undervisning. Bestämmelsen berör endast och specifikt undervisning. Annan verksamhet som ordnas av läroanstalten, så som olika fester eller konserter, hör inte till bestämmelsens tillämpningsområde. Kommuner har dock kunnat skaffa ett skilt kommuntillstånd för den typen av tillställningar.